TOKYO MEISEI JAPANESE LANGUAGE ACADEMY 東京明生日本語学院

Trang chủ vùng xung quanh trường học

Đặc trưng của trường

 • Hướng tới mục tiêu đỗ năng lực tiếng nhật N1 và đỗ vào các trường học danh tiếng.
 • Nâng cao ý thức học tập thực hiện chỉ đạo phong phú.
 • Đáp ứng nhu cầu của học sinh bằng sự chỉ đạo thân thiện.
 • Chỉ đạo kết hợp với tốc độ của từng học sinh tại các lớp năng lực đặc biệt.
 • Các giáo viên của trường tiến hành hỗ trợ cuộc sống hàng ngày cho các học sinh
 • Trường chúng tôi có chế độ học bổng độc lập .
  Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Chính sách chỉ dẫn

 1. Tiến hành chỉ đạo và mục tiêu nâng cao thực lực để các học sinh nhập học
  có thể đỗ vào trường và trường cao đẳng phù hợp với mục đích của học sinh.
 2. Lập kế hoạch nâng cao học lực ,tổ chức các lớp đặc biệt để làm phong phú giáo dục tiếng nhật
 3. Các nhân viên chuyên môn hướng dẫn sinh hoạt
  sẽ ứng phó với mọi vấn đề một các thân mật để phòng tránh trước những rắc rối. Do sự khác nhau giữa văn hóa và phong tục tập quán của nhật bản và đất nước của các học sinh.

Trang chủ vùng xung quanh trường học


PAGE TOP